Aktuella uppdrag

Här lägger vi upp de tjänster som är publika att söka.

Önskar du en ny utmaning eller skapa en kontakt för framtiden så är du välkommen att mejla din CV till oss.

Våra olika typer av kunder
Wallin & Krönström har uppdrag inom en bredd av funktioner, branscher och frågeställningar. Idag har vi en bred kundbas inom svenskt näringsliv, akademi och samhälle samt stiftelser och branschorganisationer.

  • Handel & Konsumentprodukter
  • Bank, Finans & Försäkring
  • Myndigheter & Offentlig Sektor
  • Kultur & Samhälle
  • Stiftelser & Branschorganisationer
  • Media & Telekom
  • Universitet & Forskning

  • Wallin & Krönström AB | Stora Askens Väg 3, 183 65 Täby | +46 707 81 11 00 |