Om Wallin & Krönström AB

Wallin & Krönström startade sin verksamhet 2009 med utgångspunkt att förnya och utveckla den traditionella Executive Search branschen. Baserat på många års erfarenhet från branschen och från ledande befattningar i näringslivet har vi sett förändrade förutsättningar och nya behov. Vi vill kombinera affärsnytta med en humanistisk grundsyn uttryckt i dimensioner såsom öppenhet, mångfald och kritisk tänkande. Kortfattat handlar det om att ta det bästa från två världar, dels arbeta med ett antal väletablerade och beprövade metoder dels att verkligen våga utmana förväntade konventionella grepp och lösningar.

Wallin & Krönströms rådgivning utgår från förutsättningarna och utmaningarna i varje enskild bransch och med hänsyn till varje individ. Vi vet att varje situation är unik och att alla kunder har specifika behov. Vi utgår från långsiktiga relationer där alla parter investerar i ett givande och lärande samarbete med fokus på att utveckla en effektiv verksamhet.

Vad vi tror på

 • Vi tror på att värderingar och en tydlig värdegrund är det effektivaste sättet att förstå, styra och utveckla en organisation. Därför jobbar vi primärt med kunder som delar denna uppfattning.
 • Vi tror att nyckeln till framgång är en djup förståelse för kundens verksamhet samt hänsyn till varje unik situation.
 • Vårt rykte är det dyrbaraste vi har och vi jobbar hela tiden med en öppenhet och integritet som vi tror möter och överträffar kundens krav.
 • En kandidat skall känna att vi är neutrala och tillgodoser de högsta kraven på objektivitet och professionalism.
 • Grundare

  Wallin & Krönströms grundare har vardera mer än 20 års operativ erfarenhet från ledande roller i näringslivet. Det innefattar bland annat ansvar för hela verksamheter, marknader och kunder inom både det privata och offentliga. De har byggt upp kunnande och erfarenhet inom verksamhetsanalys och strategi, rekrytering och personbedömning samt marknad och försäljning.

  Amelie Wallin, grundare och VD, har arbetat med chefsrekrytering och bedömning av ledare sedan 1997. Amelie var VD och partner på Michaël Berglund Executive Search fram till 2009. Amelie har arbetat med rekrytering av chefer till ledande befattningar inom de flesta branscher och arbetar idag mestadels med tjänstesektorn och politiskt komplexa organisationer. Dessförinnan har hon erfarenhet från linjepositioner från media/TV på MTG Group och försäkringsbranschen (Trygg-Hansa och Länsförsäkringar) under ett 10 tal år främst inom verksamhetsutveckling, kommunikation, försäljning och marknad.

  Amelie är civilekonom från Uppsala Universitet. Amelie är auktoriserad av ESK - Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter och certifierad uttolkare av CEB SHLs personlighets- och färdighetstester.

  Urban Krönström, grundare, har en bred och gedigen bakgrund från IT/telekom branschen och konsultbranschen. Urban har haft ansvar för marknader och försäljning både i Sverige och internationellt främst i USA och Asien på företag såsom bl.a CGI, Ericsson, Nasdaq OMX. Urban arbetar med utveckling av försäljningsorganisationer och marknader, Key Account management och rekrytering. Urban är civilekonom från Uppsala Universitet.

  Wallin & Krönström AB | Stora Askens Väg 3, 183 65 Täby | +46 707 81 11 00 |